Vážení vlastníci,

do dnešného dňa hlasovalo niektorou z možných foriem hlasovania(písomne, elektronicky, poštou) iba 11 vlastníkov. V prípade, že sa nezúčastní hlasovania dostatočný počet vlastníkov tak písomné hlasovanie bude neplatné a nebudú odsúhlasené dôležité podklady k ukončeniu a výmazu SVB. 

Týmto vás opätovne dôrazne vyzívam na uplatnení svojho hlasu a vykonať hlasovanie.

Za spoluprácu vám ďakujem

BYSTRICKÁ SPRÁVCOVSKÁ AGENTÚRA
Mgr. Milan KUZMA